Pauzelandschap Potterspoort

Pauzelandschap Potterspoort is een stadsinitiatief vanuit Gouda Bruist. Het braakliggende terrein – bij de noordwestelijke entree van de Goudse binnenstad – had door de crisis al een paar jaar geen functie.
Door co-creatie van burgers, ondernemers en gemeente kreeg de stad een nieuwe ontmoetingsplek met een blauwe wandelboulevard, verplaatsbare bomen, gele bloemenkwekerij, kaas-zitblokken en de reuzeKOE. Pauzelandschap Potterspoort is een tijdelijk project. Als het terrein zijn definitieve invulling krijgt, verhuizen de onderdelen naar een andere (braakliggende) locatie.
Inmiddels is de pauze voorbij »lees verder