Verplaatsing

Na twee jaar is de pauze voorbij.  Omdat eigenaar HPG het terrein opeist om er appartementen te bouwen, worden de verschillende onderdelen verplaatst. Alle onderdelen van het Pauzelandschap zijn mobiel en krijgen een nieuwe bestemming.
Op 26 maart 2016 wordt een start gemaakt met het ontruimen van Pauzelandschap Potterspoort.
De gele planten verhuizen naar een nieuwe buurttuin in de Korte Akkeren, de Futseltuin achter het Filmhuis.
De andere onderdelen gaan naar het nieuwe bewonersinitatief GOUDasfalt. Veel van de vrijwilligers die hebben meegeholpen met het Pauzelandschap steken nu hun energie in dit nieuwe project om weer een ander stuk van Gouda  groener en aantrekkelijker te maken.
Op 30 maart zal Cyclus de 40 berkenbomen verplaatsen. De KOE krijgt een plek bij de entree van het asfaltterrein. De bedrijven Van Nieuwpoort en Nederhoff hebben hun steun toegezegd om de KOE later dit voorjaar te verhuizen. Dit kan zodra de bouwvergunning voor de plaatsing is verleend.

IMG_0437 IMG_0403